Exportera/importera gamla nyheter

Vid behov finns det möjlighet att importera gamla nyheter till den nya webbplatsen.

Exportera gamla nyheter

 1. Logga in på den gamla webbplatsen.
 2. Gå till “Verktyg” och “Exportera”.
 3. Välj “Nyheter” och klicka sedan på “Ladda ner exportfil”.

Importera gamla nyheter

 1. På den nya webbplatsen, gå till “All import” och “New import”.
 2. Klicka på “Upload a file” och välj din exportfil. När filen har laddats upp, klicka på “Continue to step 2”.
 3. Klicka på “Continue to step 3”.
 4. I nästa steg ska några av elementen flyttas över till motsvarande fält på den nya webbplatsen. Klicka på <title> i den högra spalten och dra det elementet till titelfältet på vänster sida. Om du inte får tag i elementet, testa igen. Man kan ibland behöva testa flera gånger.
 5. Klicka på <content_encoded> i högerspalten och dra elementet till contentfältet på vänster sida.
 6. Fäll ut rubriken “Other inlägg Options”. Töm innehållet (“now”) i fältet “Post dates”. Dra sedan elementet <pubDate> i högerspalten till detta fält.
 7. Klicka på “Continue to step 4”.
 8. Klicka på “Auto-detect” vid fältet för “Unique identifier”. Klicka sedan på “Continue”.
 9. I sista steget, klicka på “Confirm & run import”.

Bilder som har funnits i textinnehållet i nyhetsinläggen måste bytas ut och laddas upp manuellt på den nya webbplatsen. Dessa följer inte med i importen och kommer annars att sluta fungera när webbplatsen är lanserad.