Lägg till bild eller fil

Ställ dig på den plats i texten där du vill infoga bilden eller filen och klicka på “Lägg till media”.

 1. Välj en befintlig bil/fil ur mediabiblioteket eller ladda upp en ny bild/fil.
  1. Ladda upp ny bild/fil: Klicka på fliken “Ladda upp filer”. Välj fil manuellt eller dra och släpp. Bilder bör laddas upp i jpg-format och dokument i pdf-format. Se till att filen är korrekt och relevant döpt utan åäö. Använd bindestreck istället för mellanslag.
  2. Välj befintlig bild/fil: I fliken “Mediabibliotek” kan du välja bland befintliga bilder på webbplatsen. Klicka på en eller flera bilder/filer (håll in ctrl/cmd för att markera flera) som du vill infoga. I högerspalten hittar du sedan detaljer för bilden. Här kan du ange följande:
  3. Titel: Ange en beskrivande titel för bilden
  4. Bildtext: En bildtext som syns under bilden på webbplatsen
  5. Alt text: En bildbeskrivning som optimerar bildanvändningen på webbplatsen. Kan vara samma som “Titel”. Används bland annat som hjälpmedel för synskadade och är även bra för att synas på sökmotorer som Google eftersom sökmotorer läser av bilderna med hjälp av denna.
  6. Beskrivning: Kort beskrivning av bilden (syns endast för administratörer på webbplatsen)
  7. Media Categories: Välj en passande kategori för filen (läs mer om mediakategorier under avsnittet “Media”)
  8. Justering: Bildens placering i innehållet
  9. Länk till: Välj om bilden ska vara länkad. Välj “Inget” om bilden inte ska vara klickbar
  10. . Storlek: Välj en storlek på bilde
 2. Klicka på “Infoga på sida”.

När du är tillbaka i redigeringsrutan kan du klicka på din bild för att göra justeringar eller ta bort bilden. Du kan även dra och släppa bilden för att ändra bildens placering på sidan.

Om du har infogat en fil kan du ställa dig med markören i din länk och klicka på kugghjulet för att redigera länktexten samt välja att filen ska öppnas i ett nytt fönster/flik.