Lägg till ett formulär

Ställ dig på den plats i texten där du vill infoga formuläret och klicka på “Lägg till formulär”.

 

  1. Välj ett formulär som du vill lägga till.
  2. Kryssa i följande fält:
    1. Visa formulärets rubrik
    2. Visa formulärsbeskrivning (om formuläret har en beskrivning)
    3. Aktivera Ajax
  3. Klicka på “Infoga formulär”

 

Du kan också lägga till ett formulär via innehållsblocket “Kolumner”, se avsnittet om innehållsblocket för mer
information. Det går även att iframa in ett formulär, exempelvis från Scoutnet.