Kom igång med den nya webbplatsen

Börja med att be din medlemsregistrerare ge dig rollen som ”IT-ansvarig” i Scoutnet (innan dess kan du varken se eller redigera din nya webbplats).

Mycket av innehållet är importerat till den nya webbplatser. Gamla nyheter och kalenderhändelser behöver skapas manuellt samt dokument och bilder behöver laddas upp på nytt i mediabiblioteket.

Det är bara några exempelsidor som visas automatiskt i menyn. De sidor du vill ska synas där läggs till under Utseende/Menyer (se Menyn).