Komponenter

Skapa din sidlayout genom att lägga till komponenter på sidor, inlägg eller erbjudanden.

1. Lägg till nya innehållsblock genom att klicka på knappen “Lägg till komponent”.

2. För att få en bättre överblick över komponenterna kan du fälla ihop komponenterna genom att klicka i det övre området (vid siffran och rubriken för komponenten).

3. Ändra ordning på komponenterna genom att ta tag i det övre området i komponenten, dra upp eller ner och släppa i den ordning du vill ha.

4. Radera en komponent genom att klicka på minustecknet och sedan på “Radera layout” längst ut till höger i det övre området i komponenten.