Avdelningar

Komponenten “Avdelningar” används för att visa ut kårens avdelningar. Alla avdelningar skapas upp och redigeras under “Avdelningar” i vänstermenyn. I denna komponent finns inga inställningar.