Dokument

Komponenten “Dokument” används för att visa era nedladdningsbara dokument. Alla dokument skapas upp och redigeras under “Dokument” i vänstermenyn.

  1. Kategori: Välj en kategori om du vill visa dokument förfiltrerade på en specifik dokumentkategori. Lämna detta fält tomt om du vill visa samtliga dokument.