Kalender

Komponenten “Kalender” används för att visa ut kårens kalenderhändelser samt kalenderhändelser från distrikt och riks. Alla kalenderhändelser skapas upp och redigeras under “Kalender” i vänstermenyn. I denna komponent finns inga inställningar.