Kolumner

Komponenten “Kolumner” används för att lägga till text, bild, formulär och karta.

Klicka på “Lägg till komponent” för att bygga på med en eller flera kolumner. Du kan använda upp till tre stycken kolumner per komponent.

Kolumnen “Text”

I textkolumnen kan du lägga in text och bilder. I vänsterspalten finns två flikar:

  1. Innehåll: Här lägger du in text och bild. Klicka i rutan för att aktivera redigeringsläget.
  2. Inställningar: Här kan du välja vilken bredd din kolumn ska ha samt om du vill centrera innehållet i kolumnen horisontellt eller vertikalt.

Kolumnen ”Bild”

I bildkolumnen kan du lägga in en bild som täcker hela kolumnens bredd. I vänsterspalten finns två flikar:

  1. Bild: Här lägger du till en bild genom att klicka på “Lägg till bild”. Ladda upp en ny bild eller välj en befintlig bild från mediabiblioteket. Storleken på bilden styrs av bredden på kolumnen.
  2. Inställningar: Här kan du välja vilken bredd din kolumn ska ha samt om du vill centrera innehållet i kolumnen horisontellt eller vertikalt.

Kolumnen ”Formulär”

I formulärskolumnen kan du lägga till ett formulär. I vänsterspalten finns två flikar:

  1. Innehåll: Välj ett befintligt formulär som du vill lägga till.
  2. Inställningar: Här kan du välja vilken bredd din kolumn ska ha samt om du vill centrera innehållet i kolumnen horisontellt eller vertikalt.

Kolumnen ”Karta”

I kartkolumnen kan du lägga till en karta med en kartmarkör. I vänsterspalten finns två flikar:

  1. Karta: Här anger du adressen för kartmarkören. Man kan både söka på en adress i sökfältet och/eller markera en plats manuellt i kartan genom att klicka i den.
  2. Inställningar: Här kan du välja vilken bredd din kolumn ska ha samt om du vill centrera innehållet i kolumnen horisontellt eller vertikalt.