Personer

Komponenten “Personer” kan du använda för att visa personer i er kår. Alla personer skapas upp och redigeras under “Personer” i vänstermenyn.

  1. Visa bilder: Aktivera denna för att visa bilder på personerna.
  2. Välj enskilda: Aktivera denna för att välja specifika personer från kåren. Om den är inaktiverad visas samtliga.
  3. Kategori: Välj en kategori om du endast vill visa personer från en specifik personkategori. Lämna detta fält tomt om du vill visa personer från samtliga kategorier.