Sociala flöden

Vi behöver tyvärr meddela att kårwebb för närvarande inte kan visa några flöden från Facebook eller Instagram, varken från Scouternas Facebook eller scoutkårens Facebook. Orsaken är att större förändringar som företaget Facebook gjort i sitt API. Vi ser nu till att omgående få till en integration gentemot olika sociala medier, inklusive Facebook, som är hållbar över tid.

 

Under “Sociala flöden” kan du lägga till nya flöden från era sociala medier. Dessa används i komponenten “Socialt flöde”.

 

Inställningar

Under “Inställningar” lägger du till de API nycklar osv som krävs för att koppla dina konton till webbplatsen.

Facebook

App ID och App Secret krävs för att kunna läsa inlägg från en användare på facebook. Guide till hur man skapar en Facebook App och genom det får App ID och App Secret.
Läs mer

Twitter

Access Token, Access Token Secret, Consumer Key och Consumer Secret krävs för att kunna läsa in tweets från en användare på twitter.

1. Gå till http://apps.twitter.com/app/new

2. Fyll i de obligatoriska fälten. (Observera att fältet “Website” kräver http:// eller https:// före domänen)

3. När appen är skapad gå till fliken som heter “Keys and Access Tokens”.

4. Klicka på “Create my Access Token”.

5. Consumer Key och Consumer Secret finns nu under rubriken “Application Settings”.

6. Access Token och Access Token Secret finns nu under rubriken “Your Access Token”.

Läs mer

 

Youtube

API Key krävs för att kunna läsa in filmer från en kanal. Ett Google konto krävs för att hämta filmer från en YouTube-kanal.

1. Gå till http://console.developers.google.com/apis/dashboard (Se till att du är inloggad på det Google-konto du vill använda).

2. Klicka på “Credentials” i sidofältet till vänster.

3. Har du redan ett projekt, hoppa till punkt 4. Klicka annars på “Create”.

4. Klicka på “Create credentials”, välj “API key”.

5. Kopiera API Key och klistra in på din webbplats.

Läs mer

 

Instagram

Client ID och Client Secret krävs för att kunna läsa in instagraminlägg från en användare. Du kan enbart läsa in inlägg från det Instagram-kontot som skapat “Client”. Om behovet finns att läsa in från fler Instagram användare så behöver de läggas till under “Sandbox” och “Sandbox Users”.

1. Gå till http://www.instagram.com/developer/clients/register/, logga in genom att klicka på “login”. (Se till att logga in på det Instagram-konto du vill använda, troligtvis företagskontot).

2. Kommer du INTE till ”Developer Signup”, gå direkt till punkt 3. Fyll annars i de obligatoriska fälten. I fältet “What do you want to build with the API?” kan du skriva “We want to show Instagram posts on our website.”. Klicka på “Sign up”, gå sedan till länken i punkt 1.

3. Fyll i de obligatoriska fälten. Adressen för “Valid Redirect URI’s” hittar du under fliken “Instagram”, på sidan “Inställningar” för sociala flöden i administrationen för din webbplats. Ett exempel på hur den adressen ska se ut: http://www.example.com/wp-admin/admin.php?page=triggerfish-social-settings Observera! att example.com måste bytas ut till den korrekta domänen för er webbplats.

4. Fyll i Client ID och Client Secret. Spara uppgifterna på din webbplats.

5. Klicka sedan på “Authorize” / ”Godkänna”.

Läs mer

 

Konton

Under “Sociala flöden” och “Konton” lägger du till kontonamn för era sociala medier.

“Konton”-sidan består utav fyra flikar:

  1. Facebook: Klicka på “Lägg till konto” för att lägga till ditt Facebook-konto. Fyll i din Facebook sidas ID i fältet. För att hitta din sidas ID går du till din sida på Facebook. I länkadressen kan du se ID’t. Exempel (fetmarkerad text är sidans ID): http://www.facebook.com/scouterna/
  2. Twitter: Klicka på “Lägg till konto” och skriv in ditt användarnamn på Twitter.
  3. YouTube: Klicka på “Lägg till konto” för att lägga till din kanal på YouTube. Fyll i din kanals ID i fältet. För att hitta din kanals ID kan du gå till en video på din YouTube kanal. Klicka på kanalens namn vid beskrivningen av filmen, i länkadressen kan du se ID’t. Exempel (fetmarkerad text är kanalens ID): http://www.youtube.com/channel/UCmFut5N4FcfLBJ70AhSJnmw
  4. Instagram: Klicka på “Lägg till konto” och skriv in ditt användarnamn på Instagram.