Temainställningar

Under “Temainställningar kan du göra generella inställningar för webbplatsen:

Temainställningar/Allmänt

  • Allmänt: Här kan du ställa in om webbplatsen avser en scoutkår eller distrikt samt vilket distrikt som webbplatsen tillhör.

  • Cookies: Här kan du redigera texten om cookies som besökaren behöver godkänna när de besöker webbplatsen.

  • 404: Här redigerar du texten som syns på 404-sidan, dvs den felsida som besökaren kommer till om de försökt gå till en sida som inte finns.

 

  • Logotyp: Om ditt kårnamn/distriktsnamn innehåller mer än ett mellanslag lägger du in vad som ska visas innan Scoutsymbolen och efter. Som standard placeras den efter första mellanslaget.

Temainställningar/Sidhuvud

  • Logotyp: Här kan du ladda upp en egen logotyp.

  • Off canvas: Här lägger du in den informationen som ska visas i ”hamburger”-menyn under sökrutan.

 

Temainställningar/Sidfot

  • Kolumner: Här lägger du in den information som visas i sidfotens tre kolumner.

  • Partners: Här laddar du upp era samarbetspartners logotyper.