Innan du skriver

Innan du ska skriva något för webben bör du fundera över var vem som ska läsa texten, hur läsaren ska hitta texten och vad läsaren förväntas göra efter att hen läst texten.

Bestäm målgrupp, syfte och sammanhang

Innan du skriver texten bör du sätta dig in i vem din tänkta läsare är och vilken förkunskap hen har om det ämne du skriver om. Det är också viktigt att du redan innan du skriver vet var texten ska ligga på sajten. Olika texter passar på olika delar av webbplatsen. Kanske har ni en speciell sektion för ledare. Där passar texter som riktar sig till dem.

Uppmana till handling

Tänk också på målet med texten. Varför lägger du upp den på sajten? Vad vill du att läsaren ska känna, veta eller göra? På engelska kallas detta för Call to Action (uppmana till handling). För Scouterna.se är uppmaningen exempelvis att besökaren ska kontakta kåren via formuläret under Hitta scoutkår.