Upphovsrätt

Upphovsrätten gäller på samma sätt på webben som vid annan publicering. Du får aldrig publicera bilder eller texter utan att först kolla upp om upphovsrätten gäller.

Upprättsrätten är skyddad i svensk lag och har som syfte att skydda den som skapar litterära eller konstnärliga verk. Upphovsrätten uppstår automatiskt i och med att någon skriver en text, fotograferar en bild eller gör grafik. Upphovsrätten gör att upphovsmannen har ensamrätt att bestämma över hur till exempel texten eller bilden får användas. Brott mot upphovsrätten kan leda till böter eller fängelse.

Publicera aldrig något med upphovsrätt

Då får inte ta en text eller bild från en annan webbplats som är upphovsrättsskyddad. Om du vill göra det måste du först fråga upphovsmannen. Ofta måste du betala för att exempelvis publicera en upphovsrättsskyddad bild på din webbplats.

Riktigt gamla texter och bilder är undantagna

Om upphovsmannen har varit död i över 70 år gäller inte upphovsrätten. Då har du rätt att publicera bilden eller texten på din webbplats utan att fråga eller betala någon.

Du har rätt att citera text men inte bilder

Du får citera en text i exempelvis undervisningssyfte. Så här säger lagen:

22 § Var och en får citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet.

När det gäller texter betyder det att man får citera ungefär ett stycke text. Du måste alltid ange källan när du citerar. Du har inte rätt att citera bilder eller grafik.

Creative Commons ger dig rätt att publicera

Den som är upphovsman kan ge dig rätten att använda texten eller bilden genom en speciell licens som kallas Creative Commons. Detta brukar anges i anslutning till texten eller bilden. Tänk på att det finns olika Creative Commons-licenser. Läs de specifika kraven som gäller för just den text eller bild du vill sprida vidare. Många bilder på bildtjänsten Flickr använder exempelvis Creative Commons-licenser.

Fördjupning

PRV – Om upphovsrätt
Svenska förläggareföreningen – Vanliga frågor och svar om förlagsjuridik
Creative Commons Sverige – Om Creative Commons-licenserna