Skriv för läsaren

Texter på Scouternas sajter ska vara begripliga. Tänk på att anpassa språket till läsaren, att lyfta fram det viktigaste och att disponera texten så att den blir enkel att överblicka.

Lyft fram det viktigaste

Ett vanligt problem i svårgenomträngliga texter är att de är alldeles för omfångsrika. Många skribenter vill så gärna berätta allt de vet, att de glömmer att stryka det som inte är relevant för den tänkta läsaren. En bra början är att skriva en ingress som är en sammanfattning av innehållet på sidan.

Skriv tydliga och berättande rubriker

Bra rubriker hjälper läsaren att hitta i texten. Rubrikerna ska vara korta och sammanfatta vad sidan eller avsnittet handlar om. Alltför korta och allmänt hållna rubriker, som ”Inledning” eller ”Aktiviteter”, har dock lågt informationsvärde.

Skapa texter som är lätta att överskåda

Dela alltid in texter i stycken, så blir det lättare att få överblick och förstå hur texten ska läsas. Stycken kan variera i längd, men tre till tio meningar är vanligt. Mellanrubriker är ofta ett bra sätt att göra texten mer lättläst. Om texten är väldigt lång bör du dela upp texten på flera sidor.

Anpassa språket till läsaren

Vi vill att så många som möjligt ska förstå det som står på Scouternas webbplatser. Därför bör vi skriva så enkelt och begripligt som möjligt. Sätt dig in i läsarens perspektiv. Förstår verkligen läsaren scoutord som ”jamboree” och förkortningar som ”NSF”? Välj istället vanliga ord (”stort scoutläger” istället för ”jamboree”) och skriv ut förkortningar (”Nykterhetsrörelse scoutförbund” istället för ”NSF”). Undvik även långa meningar och krångligt språk.