Skriv korrekt

En text som innehåller stavfel eller dylikt är svårare att läsa. Korrekturläs alltid texten innan den publiceras.

Kontrollera stavningen

Både Word och WordPress har inbyggda funktioner för att rätta stavfel. Felstavade ord är understrukna med rött. Rätta dessa ord. Om du är osäker på stavningen av ett visst ord kan du alltid kolla i Svenska Akademiens ordlista. Det är ofta bra att låta någon annan läsa din text för att upptäcka språkfel.

Följ Språkrådets rekommendationer

Språkrådet har gett ut boken Svenska skrivregler som ger vägledning hur du ska använda stor och liten bokstav, kommatering, punktuppställningar, källförteckningar, grafisk textutformning, förkortningar, med mera. Följ dessa rekommendationer för att texten ska bli så korrekt som möjligt.

TT-språket

Tidningarnas telegrambyrå (TT) har gett ut en vägledning som heter TT-språket. Det är journalisternas skrivregler som stämmer ganska väl överens med Språkrådets rekommendationer. Fördelen med TT-språket är att deras regler finns sökbara på nätet medan Språkrådets skrivregler bara finns i bokform.

Särskilda skrivregler för Scouterna

På Scouternas webbplatser finns några skrivregler:

  • Skillnaden på Scouterna och scouterna När vi skriver om organisationen Scouterna använder vi stort S (versal). När vi berättar om scouterna som är aktiva i en patrull använder vi litet s (gemen).
  • Vi skriver ut förkortningar T. ex. skrivs till exempel, p.g.a skrivs på grund av, VL skrivs Värdebaserat ledarskap och så vidare.
  • Projektnamn Trygga Möten är det enda av våra projekt som skrivs med stort bokstav i båda orden i namnet. Det är varumärkesregisterat så. Annars följer vi rekommenderade språkriktlinjer som är stor bokstav i första ordet av ett egennamn. Därför heter våra projekt Värsta fördomen, Värdebaserat ledarskap och Scouternas utbildningar.

Länkar

Svenska Akademiens ordlista
Svenska skrivregler
TT-språket